KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni ile ilgili içerikleri bu alandan inceleyebilirsiniz.

KVKK Aydınlatma Metni

T.C. Çekmeköy Belediye Başkanlığı (“Belediye”) olarak https://www.cekmekoycocuk.com internet sitemiz üzerindeki faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla siz değerli çocukların bazı kişisel verilerine ihtiyaç duymaktayız.

Çocukların kişisel verilerinin işlenmesi ancak ebeveynlerinin açık rızası ile mümkün olmaktadır. Bu kapsamda eğer 18 yaşından küçük iseniz ebeveynlerinizin onayı olmadan internet sitemiz üzerinden kayıt oluşturma, cevap ve çizim gönderme süreçlerinde bizimle kişisel verilerinizi paylaşmayınız.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki şartlar kapsamında yine aşağıda belirtilen yöntemler aracılığıyla işlenmektedir.

İnternet Sitesi Kaydınızın Gerçekleştirilmesi

Amaç:
İnternet sitemiz olan https://www.cekmekoycocuk.com adresinde yer alan “Kayıt Ol” butonu kapsamında kayıtların alınması

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, soyad, mail adresi, hesap bilgileri, doğum tarihi, cinsiyet, okul, sınıf, telefon, adres.

Veri İşleme Yöntemi: İnternet sitesinde yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla.

Hukuki Sebep: Açık rızanın varlığı. (KVKK m.5/1)

Cevap Gönderme Süreçleri

Amaç:
Çekmeköy Çocuk dergisinde yer alan şifreli bulmacanın cevaplarının alınması amacıyla.

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, soyad, telefon numarası, adres, bulmaca cevabı.

Veri İşleme Yöntemi: İnternet sitesinde yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla.

Hukuki Sebep: Açık rızanın varlığı. (KVKK m.5/1)

Çizim Gönderme Süreçleri

Amaç: Çekmeköy Çocuk dergisi için yapılan çizimlerin alınması amacıyla.

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, soyad, görsel kayıt verileri.

Veri İşleme Yöntemi: İnternet sitesinde yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla.

Hukuki Sebep: Açık rızanın varlığı. (KVKK m.5/1)

İletişim Süreçleri

Amaç: İletişim formu aracılığıyla iletişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla.

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, konu ve mesaj.

Veri İşleme Yöntemi: İnternet sitesinde yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla.

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

Açık Rıza Süreçlerine İlişkin Önemli Not

Açık rızanız kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak “Kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam vardır.” butonunu işaretleyerek açık rızanızı gösterebilirsiniz. İnternet sitemiz üzerinde yürütmüş olduğumuz faaliyetlere ilişkin olarak açık rıza verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Bu kapsamda açık rıza vermemeniz halinde tarafınıza ilişkin ilgili faaliyetlerin yürütülemeyeceğini bildirmek isteriz. Vermiş olduğunuz açık rızayı her zaman geri alabilirsiniz. Açık rızanın geri alınması halinde açık rızaya dayalı olarak işlenen kişisel veriler imha edilecek ve internet sitesinden kaldırılacaktır.

Aktarım
Çizim ve cevap gönderme faaliyetleri kapsamında işlediğimiz kişisel verilerinizi açık rızanız kapsamında internet sitemizde aleni hale getirmekteyiz. Söz konusu aktarıma açık rızanız var ise “Çekmeköy Çocuk internet sitesinde paylaşılmasını istiyorum” butonunu işaretleyebilirsiniz.

İlgili Kişi Hakları
Ayrıntılı bilgi için https://www.cekmekoy.bel.tr internet sitemizi ziyaret edebilir, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Açık Rıza Metni
Aşağıda yer alan süreçlerde belirtilen kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Açık rızanızın bulunmadığı süreçlere ilişkin kişisel verileriniz işlenemeyeceğinden tarafınıza ait ilgili süreçler yürütülemeyebilir.

Açık Rıza Metni
T.C. Çekmeköy Belediyesi’nin faaliyetlerine ilişkin hazırlamış olduğu “Çekmeköy Çocuk İnternet Sitesi Süreçlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni”ni okudum ve anladım. Bu kapsamda aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam vardır.