Soru #60

Onların görevi toplumda huzur ve güvenliği sağlamaktır. Onları her yerde görebiliriz. Gerektiğinde onlardan yardım isteyebiliriz. Yukarıda sözü edilen meslek aşağıdakilerden hangisidir?